Transform

Coaching

Maximaliseer het gebruik van het talent van werknemers en teams

Thema’s en vraagstukken

Allerlei werkgerelateerde en persoonsgebonden onderwerpen kunnen aan bod komen, zoals:

 • Omgaan met werkdruk en stress
 • Aanleren en aanscherpen van vaardigheden
 • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Talenten ontdekken en ontplooien
 • Prestaties optimaliseren
 • Timemanagement en prioriteiten stellen
 • Inzicht in sterke en zwakke punten
 • Verbindend communiceren
 • Behouden of heruitvinden van motivatie

Voordelen van coaching

 • Werknemers voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd, omdat ze ruimte krijgen om te ontwikkelen
 • Je versterkt de vaardigheden en competenties van je personeelsbestand
 • Je stoomt je mensen klaar voor toekomstige uitdagingen en maakt zo een sprong naar een grotere wendbaarheid in jouw organisatie
 • Je medewerkers en teams leveren kwalitatief betere prestaties
 • Je bindt mensen aan je organisatie en maakt zo werk van duurzame inzetbaarheid

Coaching van medewerkers betekent coaching van bedrijven. Want de winst van coaching werkt langs twee kanten. Je medewerkers en teams groeien, waardoor je organisatie groeit.

– Marie-Line Lebrun, weevo hr coach
Bel onze HR-experts

van reflectie naar actie

Een coachtraject, individueel of in groep, bestaat doorgaans uit 3 tot 5 sessies. Openheid, leiderschap en ownership typeren onze sessies. De voortgang en resultaten worden na afloop van het coachtraject teruggekoppeld.

 • Op maat
  • Onze ervaren coaches garanderen een resultaat- en talentgericht traject, op maat van je individuele medewerkers, teams en organisatie.
 • Professioneel
  • Tijdens de coachings kunnen we terugvallen op diverse onderbouwde tools en instrumenten(bv. NLP, TA, Systemisch coachen, 16PF, IDI, LEA, LEA360°, …)
 • Interpersoonlijke match
  • Alles begint met een klik. We selecteren de coach die het best bij de medewerker, organisatie en doelen past. De coach faciliteert het leer- en groeiproces.
 • Performance driven
  • We gidsen de coachee richting de toekomst, stellen haalbare doelen en brengen hem of haar in beweging.
 • Duurzame inpact
  • De aangeleerde vaardigheden worden verankerd in de dagelijkse praktijk van de werknemer.

Talenten van medewerkers en teams maximaal benutten

Coaching is een prachtig instrument voor ontwikkeling, dat leidt tot individuele, collectieve en organisatorische groei.

De coaches van weevo hr helpen je medewerkers om nieuwe vaardigheden te leren, blijvende gedragsveranderingen en veerkracht te ontwikkelen, sterktes te ontplooien en persoonlijk leiderschap aan te wakkeren.

 • 1.Individuele coaching

  De individuele coachingssessies van weevo hr:

  • worden volledig afgestemd op de ontwikkelpunten van je werknemer
  • stimuleren zelfsturing en zelfreflectie, door bewustwording te creëren
  • begeleiden je medewerker in de zoektocht naar persoonlijke krachten
  • vergroten het verantwoordelijkheidsgevoel en de autonomie van het individu
  • dagen je medewerker uit om stil te staan bij persoonlijke en professionele vraagstukken
 • 2.Teamcoaching

  In een teamcoachingstraject ligt de nadruk op de teamwerking:

  • samen gaan we op zoek naar meer constructieve vormen van communicatie en de manier waarop teamleden met elkaar omgaan
  • de teamleden gaan op ontdekkingstocht naar persoonlijke en gezamenlijke talenten en werkpunten
  • belemmerende patronen worden zichtbaar gemaakt, waardoor teamleden opnieuw kunnen functioneren als één geheel
  • teamleden wisselen feedback uit en maken nieuwe afspraken voor de toekomst

Deze diensten kunnen jou ook interesseren: