Transform

Leadership Model

Evolve towards sustainable leadership

leiderschap van de toekomst

De toekomst van je organisatie wordt niet alleen bepaald door wendbare processen en slimme structuren, maar vooral door de kwaliteit van leidinggeven. Sterke leiders kijken en denken vooruit, voorvoelen situaties. Ze brengen mensen en teams in beweging en gaan op een motiverende manier om met veranderingsprocessen.

Een Leiderschapsmodel is daarom een belangrijke hefboom naar succes. De vraag luidt alleen: welk Leiderschapsmodel boekt de beste resultaten voor jouw organisatie?

leadership model: unity of vision and sinking personal differences

De ontwikkeling van een Leadership Model of Leiderschapsmodel is geen standaardproces, nooit. Het vereist perspectief en maatwerk. Een effectief Leiderschapsmodel houdt rekening met de specifieke context, en:

  • vertaalt visie naar gedrag
  • is gericht op het bereiken van strategische doelstellingen, op korte en lange termijn
  • vertrekt vanuit een gemeenschappelijk kader, met aandacht voor persoonlijke verschillen

Bovenal creëert een Leiderschapsmodel verbinding in je organisatie. Tussen leidinggevenden, medewerkers en omgeving. Om het met een metafoor uit te drukken: een Leiderschapsmodel is het licht dat de vuurtoren laat branden en je mensen op koers houdt. ✨

investeer in succesvol leiderschap

Een Leiderschapsmodel helpt om:

alle neuzen in dezelfde richting te krijgenmeer betrokkenheid en engagement te creërenhigh potentials en talenten te identificeren
een culturele shift te faciliterenbetere resultaten te boeken als organisatietoekomstige leidinggevende posities in te vullen

een andere kijk op leidinggeven met weevo hr

De leidinggevenden in jouw organisatie helpen met groei, impact en ontwikkeling? weevo hr werpt een blik op jouw interne Leiderschapsmodel.

✔ op maat                       ✔ interactief                                     ✔ onderbouwd

Bel onze HR-experts

Deze diensten kunnen jou ook interesseren: