Inspire

360° Feedback

Get a broader view of people's competences, talents and drives

wat is 360° Feedback?

Wanneer medewerkers niet alleen hun eigen prestaties en werkgedrag kunnen beoordelen, maar daarnaast ook feedback ontvangen van collega’s, teamleden, leidinggevenden en zelfs klanten en/of andere partners, komt een compleet beeld van iemands functioneren tot stand.

Dit proces noemen we 360-graden-feedback: in een cirkel rondom de ‘centrale persoon’, wordt feedback uitgewisseld. De medewerker vergelijkt zijn of haar zelfbeoordeling met de beoordeling van anderen.

hoe werkt 360° Feedback?

Leiderschaps-effectiviteitsanalyse

weevo hr maakt gebruikt van LEA 360° (Leadership Effectiveness Analysis). De tool meet 22 gedragsdimensies die van belang zijn voor effectief leiderschap.

LEA 360° wordt vaak ingezet bij:

 • coaching
 • individuele ontwikkeling
 • teamontwikkeling
 • leiderschapsontwikkeling
 • rekrutering en selectie
 • Etc.

LEA 360° levert:

 • inzicht in potentiële knelpunten op gebied van leiderschap
 • inzicht in potentieel talent als leidinggevende
 • ontwikkeltips met concrete suggesties voor het verbeteren van leiderschapskwaliteiten en competenties

De 360° Feedback wordt afgestemd op het competentieniveau van de centrale persoon.

mogelijkheden en toepassingen 360° Feedback

De inzichten van een 360-graden-assessment kunnen gebruikt worden om:

 • verborgen kwaliteiten en struikelblokken worden op een heldere en toegankelijke manier in beeld te brengen
 • feedback te geven na een eerste periode in dienst
 • feedforward-, functionerings- en evaluatiegesprekken minder eenzijdig te maken
 • een leerproces in gang te zetten
 • een nul- en resultaatmeting op te zetten bij training & workshops

Onze consultants denken graag mee over de manier waarop 360° Feedback in jouw organisatie ingezet kan worden.

Bel onze HR-experts

Deze diensten kunnen jou ook interesseren: