Assess, develop & scan talent

Aandacht voor talentontwikkeling was nooit eerder zo belangrijk. Groei stimuleren kan op meerdere manieren. Afhankelijk van je vraag, zijn er verschillende methoden en tools die je kan inzetten.

Je wil aanwervingen grondig onderbouwen

Ben ik als recruiter wel zeker van mijn beslissing? Dan kan je een assessment center organiseren.

Wij gebruiken instrumenten op maat afhankelijk van de in te vullen functie. Een assessment kan hierdoor bestaan uit verschillende bouwstenen, zoals:

  • Rollenspel
  • Interview
  • Capaciteitentest
  • Persoonlijkheids- en motivatievragenlijst

De conclusie van een assessment center is dan ook vooral of de kandidaat geschikt is voor het vooropgesteld profiel, met een gefundeerde argumentatie waarom wel/niet,

🌻De assessment centers van weevo hr houden steeds rekening met de missie en waarden van je onderneming. Zo zorgen we voor een duurzame match met je organisatiecultuur.

Lees meer over ons Assessment Center

Je wil een medewerker laten doorgroeien

Tijdens een development center worden de talenten en groeipunten van medewerkers, binnen een ruimere context én met aandacht voor verdere ontwikkeling en oriëntering, in kaart gebracht.

Het doel van een development center is niet enkel om het potentieel van een medewerker voor een bepaalde functie te bepalen, maar vooral om een basis te leggen voor een groeitraject. Het resultaat is dan ook een ontwikkelingsgericht rapport met een advies in welke richting de medewerker best kan doorgroeien.

🌻  Tijdens het development center besteden we de nodige aandacht aan het dieperliggende niveau, aan dat wat de medewerker drijft, motiveert én gelukkig maakt.

Lees meer over ons Development Center

Je wil inzicht krijgen in talenten

Aangeboren talenten kleuren iemands persoonlijkheid, interesses en motivatie. De talent scan van weevo hr meet objectief iemands persoonlijkheid, drijfveren en talenten. Zo krijgen je kandidaten en medewerkers een goed zicht op hun leerpotentieel en groeikansen.

Daarnaast krijg je ook een beeld van de sterktes, valkuilen en ontwikkelingsnoden van een kandidaat of medewerker.

🌻De talent scan is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde tools waarvan de validiteit en betrouwbaarheid aangetoond werd.

Lees meer over onze Talent Scan